+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಅಂತರಂಗದಲಿ ಶ್ರೀಘನಶ್ಯಾಮೆಯ

//ಅಂತರಂಗದಲಿ ಶ್ರೀಘನಶ್ಯಾಮೆಯ

ಅಂತರಂಗದಲಿ ಶ್ರೀಘನಶ್ಯಾಮೆಯ

ಅಂತರಂಗದಲಿ ಶ್ರೀಘನಶ್ಯಾಮೆಯ
ಆದರಿಸೆಲೆ ಮನವೇ|
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೊರತಾರೂ ಅರಿಯದ
ರೀತಿಯೊಳವಳೆಡೆ ಸಾಗುವವೇ || ಅಂತರಂಗ…..

ಓ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಸಾಸಿರವ
ಆಚೆ ನಿಲಿಸಿ ಬಾರೋ | ಬಾಗಿಲಾಚೆ ನಿಲಿಸಿ ಬಾರೋ|
ಏಕಾಂತದಿ ನೀನಾಕೆಯ ಕಾಣಲು
“ಓ ತಾಯಿ ಎಂದೆನ್ನುವ ರಸನೆಯ
ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ತಾರೋ || ಅಂತರಂಗ….

ಕುಟಿಲ ಕುಮಂತ್ರವ ದುರ ತಳ್ಳಿ ನೀ
ಬಾ ನಮ್ಮನು ನೋಡು |
ಜ್ಞಾನನಯನವನು ಪಹರೆ ನಿಲಿಸಿ ನೀ
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂಡೋ||

——-ವಚನವೇದ

By | 2015-04-10T07:07:58+00:00 April 10th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment